Om oss

Bolagets personal har stora kunskaper om olika bränslen och lång erfarenhet inom oljebranschen. Nordic Biofuel AB är en affärsenhet inom biobränslen vars vision är att förse den europeiska marknaden med miljöalternativ för att reducera och slutligen eliminera beroendet av fossila oljeprodukter. Bolagets framtida miljömål går hand i hand med de globala besluten. Vi vill vara med och skapa ett ekologiskt hållbart samhälle i syfte att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, förvalta naturresurserna och skydda natur- och kulturlandskapen.

Vårt bolag spelar en aktiv roll i det internationella arbetet att skapa en bättre och hållbar miljö, inte bara i Norden utan även i Europa och globalt. Vårt mål är att både våra kunder och leverantörer skall omfattas av ett optimalt utnyttjande av förnyelsebara CO2 neutrala oljeprodukter.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer